‘Naast empathie, inzicht en confrontatie breng ik
plezier en ruimte mee’

Nadine de Graaf

Wat gebeurt er precies tussen mensen?

Van jongs af aan vind ik dat een boeiende kwestie. Waarom reageerde de leerkracht welwillend op de vraag van Wouter en afhoudend op die van Vera?

Om meer van mensen te begrijpen ben ik in 1997 psychologie gaan studeren in Utrecht. Daarna heb ik veertien jaar met plezier en toewijding in de GGZ gewerkt als psycholoog en als psychotherapeut (BIG). Eerst in een GGZ-instelling en later in een eigen praktijk. Dat was prachtig om te doen. Gaandeweg ontstond echter de ambitie om mijn kennis en ervaring breder in de samenleving in te zetten. Daarom heb ik in 2022 Binnenstroom opgericht.

Samenwerken met behoud van eigenheid

Ik word enthousiast van samenwerking, interacties en leiderschap. Voor teams, organisaties en leidinggevenden is mijn focus: wat is er nodig om te floreren? Hoe kun je goed en plezierig samenwerken met behoud van eigenheid? Daarvoor is het goed om te weten wat je eigenheid eigenlijk is, zowel voor team en organisatie als voor een leidinggevende. Onderliggend gaat het in psychologisch jargon over verbondenheid en autonomie. Én over organisatiecultuur.

Ik breng graag een geheel in beweging en voel me ook maatschappelijk betrokken. Als ik dingen kan combineren die niet meteen voor de hand liggen, ben ik in mijn element. Ik zet me ook in voor de mentale gezondheid van jongeren/jongvolwassenen en voel me betrokken bij politiek en bestuur. Ik kijk, denk en werk systemisch en heb aandacht voor het individu.

Psychosociale veiligheid

Momenteel is psychosociale veiligheid een groot thema in onze samenleving. Vanuit mijn jarenlange ervaring als groepstherapeut ken ik het belang van veiligheid en verbondenheid voor een groep en haar leden. Veilige verbondenheid is de noodzakelijke basis voor verdere ontwikkeling. Nu er in organisaties meer aandacht is voor meldpunten, protocollen en vertrouwenspersonen als er sprake of vermoeden is van psychosociale onveiligheid vind ik het belangrijk om te kijken naar: hoe heeft het zover kunnen komen in een organisatie? Welke elementen in de organisatiecultuur hebben ruimte gelaten voor psychosociale onveiligheid en/of hier wellicht aan bijgedragen? En vervolgens: hoe kun je geleden schade een plek geven in je team en organisatie? Hoe kun je verbondenheid en vertrouwen herstellen en verstevigen voor de toekomst? 
Afgelopen jaren heb ik expertise ontwikkeld omtrent deze thema's. Dit maakte de stap naar psychosociale veiligheid als specifiek aandachtsgebied een logische.

Ik beweeg me soepel tussen diverse mensen en tussen lagen in een organisatie. Tijdens mijn studietijd werkte ik in een kaashandel, in een paleis, bij een artsenvereniging en een consultancybureau.

Ik bied maatwerk en ben professioneel creatief. Spel, opstellingen en symbolen kunnen uitdrukken wat (nog) niet gezegd kan worden. Speelsheid en humor kunnen het ijs breken en het zware draaglijk maken. Verder heb ik oog voor praktische ‘gewone-mensenzaken’ en houd ik ook van doorpakken. Soms heb je moed nodig om met iets te beginnen. Soms om met iets te durven stoppen.

Opleiding, lidmaatschappen en registraties

In 2007 ben ik cum laude afgestudeerd in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Utrecht.
In 2015 behaalde ik mijn BIG-registratie als psychotherapeut bij de RINO Utrecht.

In 2022 volgde ik de opleiding ‘Trainen van teams – training groepsdynamica en teamcoaching’ bij het Balkon in Zutphen.
In 2023 nam ik deel aan de training 'Own your rank' van de Academie voor Organisatiecultuur.

De afgelopen jaren heb ik diverse specialistische trainingen en cursussen gevolgd met betrekking tot persoonlijkheidsproblematiek en hechting, groepstherapie, relatietherapie en lichaamsgerichte therapie.
Ik ben lid van de NVGP (groepstherapie), van de VPeP (experiëntiële psychotherapie) en van de vereniging voor Schematherapie (senior therapeut).