Een binnenstroom gaat over leven en levenskracht.
Dit kan een kolkend ‘vooruit willen’ zijn,
een rustig voortgaande stroming
of iets daar tussenin.

Door bezinning kan de binnenstroom in beeld komen. Vertraging, even stilstaan in plaats van steeds maar doorgaan, reflectie; het is soms nodig om te voelen wat er is van binnen. Om daar vervolgens woorden aan te geven. Wat werkt remmend of versluierend, welke groeiwens of ontwikkelbehoefte heb je. En wat heb je daarvoor nodig?

Zingeving en betekenisgeving zijn van belang in een binnenstroom. Hierdoor ervaren we richting en diepte in ons leven. Bezieling. Ook in ons werkende leven, in ons team, in onze organisatie en als leidinggevenden of directie. Dilemma’s en ‘rotsblokken’ hebben ook een plaats. Ze vragen aandacht voor iets waar we wellicht aan voorbij willen gaan.

Via beweging geven we vorm en uiting aan de binnenstroom. Afhouden, uitreiken, uitsluiten, verdragen, het wordt zichtbaar en daardoor bewerkbaar. Door gevoelens te erkennen, door te benoemen wat benoemd moet worden, wordt een blokkade kleiner of opgeheven en kan verlangen naar verdieping of verbreding meer ruimte krijgen.

Het kan weer stromen.

Voor de helderheid: Binnenstroom biedt geen psychotherapie aan binnen de GGZ, ook al ben ik daartoe gekwalificeerd.

Samenwerking met partners: waar nodig werk ik samen met mensen uit mijn netwerk – natuurlijk na afstemming met de opdrachtgever. Schroom dus niet om grotere vraagstukken voor te leggen.