Binnenstroom bevordert veerkracht
en speelruimte bij teams,
organisaties en leidinggevenden.

Welkom bij Binnenstroom

Binnenstroom is een door mijzelf ontwikkelde term voor een unieke set van aanleg, drijfveren, talenten en kwetsbaarheden, communicatie- en interactiepatronen en ontwikkelbehoefte.

Een binnenstroom bevindt zich in ieder geheel.
In ieder systeem. Groep en individu.
Wil je zicht krijgen op jouw of jullie binnenstroom? Wil je er beweging in?

Lees hier meer

Aanbod

begeleiding Team & organisatie

Je zoekt begeleiding omdat je team of organisatie niet lekker loopt of een ontwikkelbehoefte heeft. Of het is eigenlijk niet precies duidelijk wat er speelt en juist dat wil je boven water krijgen. Of je wilt de eigenheid van je team of organisatie in beeld krijgen en versterken. Dan ben je aan een goed adres. Ik bied de volgende zaken aan:

~ Teamspiegel

Doel: bewustwording van jullie communicatie- en interactiepatronen.

Werkwijze: Ik voer gesprekken met alle teamleden, max. een uur per persoon, ben aanwezig bij één of twee teamvergaderingen en schrijf een rapport over wat ik heb gezien en ervaren. Dit bied ik aan jullie gezamenlijk aan en we spreken er met elkaar over door. In de terugkoppeling kijken we naar jullie patronen, naar 'hoe komt het dat we doen zoals we doen?' en indien van toepassing naar wat jullie anders zouden willen.

Van tevoren stellen we samen het aantal uur vast dat ik zal besteden aan jullie spiegel inclusief het terugkoppelgesprek. Hiermee is het een overzichtelijke en afgebakende fase met als resultaat een heldere beschrijving van de communicatie- en interactiepatronen in jullie team.

~ Teamretraite

Doel: reflectie en verdieping met je team. Rust, verbondenheid en plezier hervinden.

Werkwijze: Eén of enkele ‘hei-dagen’ met diepgang. (Weer) ervaren wat je aan elkaar hebt en met elkaar wilt.  Ontspannen veilige speel- en groeiruimte opzoeken. Het programma wordt in overleg met jullie samengesteld.
Geschikt voor elk team met behoefte aan een pas op de plaats: collega’s, managers, bestuur of intervisiegroep, een maatschap of samenwerkingsverband. Jullie hebben vragen als: ‘Hoe ziet onze samenwerking er eigenlijk uit?’, 'Waarom doen we zoals we doen?' en misschien ook: ‘Hoe kunnen we onze samenwerking verdiepen?’

Als je voor jouw team denkt aan andere retraitedoelen, neem dan contact op voor overleg. Ik kijk graag wat ik voor je kan betekenen.

~ Teamcoaching / organisatiebegeleiding

Doel: je verder ontwikkelen als team of organisatie. Vastgelopen of zin in groei, jullie komen er samen niet uit en willen begeleiding.

Werkwijze: Via een intake met opdrachtgever en teamleden stellen we samen vast wat jullie vraag is. Waardoor zijn jullie vast komen te zitten? En/of: waar willen jullie naartoe ontwikkelen?

Door gesprekken, ervaringsgerichte interventies en professionele spelvormen worden patronen en dynamieken in jullie team zichtbaar en veranderbaar. Teamcoaching en organisatiebegeleiding is geschikt voor teams die in beweging willen komen.

Ik bied systemische begeleiding in combinatie met professionele creativiteit, opstellingen en andere ervaringsgerichte werkvormen.

Als je voor jouw team of organisatie denkt aan begeleiding, neem gerust contact op voor informatie en wederzijdse afstemming.

coaching aan leidinggevenden

Wil je meer inzicht in je leiderschapsstijl? Meer veerkracht en speelruimte ontwikkelen? Loop je tegen bepaalde patronen van jezelf aan in het leidinggeven? Of lopen anderen soms figuurlijk tegen jou aan en wil je daar iets aan veranderen?

Als leidinggevende moet je over verschillende vaardigheden beschikken die meestal niet expliciet in je studie of carrière aan de orde kwamen. Soms wordt er veel van je verwacht. En dat kan druk geven.
Kalmte kunnen bewaren, daadkrachtig durven zijn, omgaan met twijfel en onzekerheid, je manier van conflicten hanteren, emoties waarnemen bij jezelf en je omgeving (je team, jouw leidinggevenden, je toezichthouders) - terwijl je groeit in professionele deskundigheid, schiet het er nog wel eens bij in om bij deze dingen stil te staan.
Maar de manier waarop je leiding geeft, heeft veel te maken met je geschiedenis, hoe je geworden bent wie je bent, hoe er vroeger met jou is omgegaan en hoe je geleerd hebt met emoties om te gaan. In jargon: je hechtingsstijl en emotieregulatie-strategieën hebben invloed op jouw manier van leiding geven. Op je veerkracht en speelruimte.

Doel: je wilt ontdekken in welke patronen jij soms schiet (terugtrekken, aanvallen, bluffen, pleasen, of iets anders), hoe je je valkuilen kunt verkleinen en je kracht kunt versterken.

Wil je hier wel eens tijd voor nemen om bij stil te staan? Meer inzicht in verkrijgen? Iets in leren? Neem gerust contact op, dan bespreken we de mogelijkheden. Ik bied geen psychotherapie met diagnoses meer aan. We kunnen wel samen meer zicht krijgen op hoe je gevormd bent, hoe dat je functioneren beïnvloedt en wat je anders zou kunnen doen.

Werkwijze: gesprekken, max. 10 sessies.

psychosociale veiligheid

Psychosociale veiligheid is een hot topic momenteel. Maar hoe weet je of er sprake is van psychosociale onveiligheid in jouw organisatie? ‘We hebben al een protocol en een vertrouwenspersoon, wat kan ik er verder nog aan doen?’, ‘Wordt het niet te soft, mag het ook nog spannend zijn af en toe?’. Zomaar wat vragen die vaak opkomen rond dit thema. Mijn visie en aanbod:

Psychosociale veiligheid is een overkoepelende term voor sociale veiligheid, psychologische veiligheid én het overlappende en onduidelijke gebied daartussen.

Sociale veiligheid gaat over (een gevoel van) beschermd zijn tegen (dreiging van) gevaar door handelen van anderen. De bescherming komt van maatregelen zoals meldpunten, richtlijnen en vertrouwenspersonen. Aanvullend kan (gevoel van) bescherming ook groeien doordat je je veilig weet in je team en/of in jezelf. Hier raakt het aan psychologische veiligheid.

Psychologische veiligheid
gaat over je durven uitspreken zonder angst voor afwijzing of oordeel. Onbevangen je gevoelens, gedachten, zorgen, ideeën durven uiten. Vrijelijk een interactie durven aangaan. Bij het ervaren van meer of minder psychologische veiligheid kunnen echter ook persoonlijke elementen meespelen.

Psychosociale veiligheid
als overkoepelende term gaat dus in grote mate over teamdynamiek en organisatiecultuur.

Er is veel aandacht voor grensoverschrijdend gedrag, wangedrag en agressiviteit. Dat iemand iets wordt aangedaan. Psychosociale onveiligheid kan echter ook ontstaan en groeien door verwaarlozing. Team en organisatie krijgen dan te weinig van wat nodig is. Er is een cultuur ontstaan van laissez-faire-leiderschap, eilandjes, ‘we regelen het zelf wel’.

~ Wil je in beeld krijgen of en hoe psychosociale (on)veiligheid speelt in jouw organisatie? Dan is een onderzoek hiernaar mogelijk. Neem gerust contact op.

Doel: in beeld krijgen of en hoe psychosociale (on)veiligheid speelt in jouw organisatie.
Welk samenspel is gaande in het team, in de organisatie? Welke factoren, patronen en dynamieken hebben ruimte geboden waardoor (on)veiligheid kon ontstaan? Welke factoren, patronen en dynamieken bevorder(d)en psychosociale (on)veiligheid? Hoe staat het met leiderschap in dit team, deze organisatie?
Met een brede systemische blik wordt je team of organisatie in kaart gebracht.

En als het dan onvoldoende veilig blijkt te zijn, wat dan? Hoe herstel en bevorder je psychosociale veiligheid?

~ Een verbetertraject psychosociale veiligheid is maatwerk. Interventies worden zorgvuldig en professioneel afgestemd op wat leidinggevenden, team en organisatie nodig hebben. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

Doel: verbeteren psychosociale veiligheid. Meer veerkracht en speelruimte ontwikkelen in team en organisatie.
Soms moet oude pijn in de ogen gekeken worden, soms is leren spelen belangrijk. Soms gaat het over kaders en grenzen, soms over verbinding, kwetsbaarheid en leren omgaan met emoties. Leiderschap is een belangrijke factor in psychosociale veiligheid.
Na intake en onderzoek wordt een offerte gemaakt voor de eerste fase. Gaandeweg en in onderling overleg wordt het vervolg vastgesteld.