Nadine de Graaf

Binnenstroom helpt teams, organisaties en individuen zichzelf beter te leren kennen en veerkracht, speelruimte en verbondenheid te bevorderen.

Welkom bij Binnenstroom

Binnenstroom is een door mijzelf ontwikkelde term voor een unieke set van aanleg, drijfveren, talenten en kwetsbaarheden, communicatie- en interactiepatronen en ontwikkelbehoefte.

Een binnenstroom bevindt zich in ieder geheel. Dus in een groep, team en organisatie en ook in jou als persoon.

Lees hier meer

Aanbod

Teams

Elk team en elke organisatie heeft zijn eigen karakter en dynamiek, zijn eigen sfeer en samenspel. Om jullie eigenheid en samenwerking in beeld te brengen en te bevorderen kun je gebruik maken van:

~ Teamspiegel

Doel: bewustwording van jullie communicatie- en interactiepatronen.

Werkwijze: Ik voer gesprekken met alle teamleden, max. een uur per persoon, ben aanwezig bij één of twee teamvergaderingen en schrijf een verslag over wat ik heb gezien en ervaren. Dit bied ik aan jullie gezamenlijk aan en we spreken er met elkaar over door.

Van tevoren stellen we samen het aantal uur vast dat ik zal besteden aan jullie spiegel inclusief het terugkoppelgesprek. Hiermee is het een overzichtelijke en afgebakende fase met als resultaat een heldere beschrijving van de communicatie- en interactiepatronen in jullie team.

~ Teamretraite / teamretreat

Doel: rust, verbondenheid en speelruimte ervaren. Een teamuitje met reflectie, spel, creativiteit. Als je voor jouw team denkt aan andere retraitedoelen, neem dan contact op voor overleg.

Werkwijze: Eén of twee ‘hei-dagen’ met diepgang. (Weer) ervaren wat je aan elkaar hebt. Plezier hervinden. Maatwerk. Speciaal voor jullie samengesteld na voorbespreking.
Als team van collega’s, leidinggevenden, als bestuur of als intervisiegroep, als maatschap of samenwerkingsverband heb je behoefte aan een pas op de plaats. Jullie hebben vragen als: ‘Hoe ziet onze samenwerking er eigenlijk uit?’, ‘Hoe kunnen we onze samenwerking verdiepen?’

~ Teamcoaching

Doel: je verder ontwikkelen als team, je teamfunctioneren verbeteren of veranderen.

Werkwijze: Via een intake met  opdrachtgever en teamleden stellen we samen vast wat jullie vraag is. Waardoor zijn jullie vast komen te zitten? En/of: waar willen jullie naartoe ontwikkelen?

We werken samen via gesprekken, in combinatie met ervaringsgerichte interventies of spelvormen. Hierdoor worden belangrijke, moeilijk grijpbare groepsfenomenen soms eenvoudig zichtbaar. Teamcoaching is geschikt voor groepen en teams die in beweging willen komen. Mijn opleiding en ervaring in de psychologie en (groeps-)therapie vul ik in en aan met kennis over systemen, creativiteit en spelvormen.

Retraites / retreats

Als individu in contact komen met je eigen binnenstroom. We bieden daarvoor twee vormen aan:

~ Individuele retraite

Deze retraite biedt net iets anders dan meditatie, yoga of mindfulness. We gaan geen afstand maken tot onze binnenwereld, maar we gaan er juist naartoe. We onderzoeken wat jouw binnenstroom jou zou willen vertellen? Dat noemen we focussen en is gebaseerd op technieken van grondlegger Eugene Gendlin en zijn leerling Ann Weiser Cornell.

Doel: contact maken met je binnenstroom

Werkwijze: Je maakt deel uit van een groep, maar bezinning en bewustwording van je eigen binnenwereld staan centraal. Tussendoor is ruimte voor rust en vrije tijd die je naar eigen believen mag invullen.

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12

Groepssamenstelling: gevarieerd

Dagen: nog te bepalen

Tarief: (2 dagen, 1 nacht): € 295,- p.p. (excl. btw) plus verblijfskosten.

Belangstelling of vragen? Stuur een mail!

~ Retraite in groepsverband

Doel: contact maken met je binnenstroom, en daar verder mee komen door erover te sparren met groepsgenoten.

Werkwijze: Om een gevoel, dilemma of kruispunt met andere mensen te delen, word je gevraagd te verwoorden of verbeelden wat er van binnen in je leeft en precies dat kan je een stap verder brengen. Gezien en gehoord worden door ‘betrokken voorbijgangers’ doet goed en werkt helend.

Iedereen kan het. We stemmen gezamenlijk af in welke mate er behoefte is aan ‘licht’ en ‘zwaar’, aan stilte, wandelen, creatief bezig zijn, muziek luisteren of spel.

Soms vinden mensen het fijn om samen te komen. Dat is bespreekbaar. We kijken daarbij naar de totale groepsgrootte (max. 12 personen) en of er balans blijft tussen subgroepjes en gehele groep.

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12

Groepssamenstelling: in principe gevarieerd, maar als er wensen zijn voor bepaalde keuzes (mannen/vrouwen, leeftijd, thema?), geef dat dan gerust aan, dan kijken we wat mogelijk is.

Dagen: nog te bepalen

Tarief: (2 dagen, 1 nacht): € 275,- p.p. (excl. btw) plus verblijfskosten.

Belangstelling of vragen? Stuur een mail!

Persoonlijke begeleiding voor leiders

Geef je leiding en wil je jezelf beter leren kennen? Mijn specialisatie is hechting/gehechtheid.

Kalmte kunnen bewaren, daadkrachtig durven zijn, emoties waarnemen bij jezelf en je omgeving (team), je manier van conflicten hanteren; deze dingen hebben veel te maken met je hechtingsstijl.

Doel: ontdekken in welke patronen jij kunt schieten (terugtrekken, aanvallen, bluffen, pleasen, of iets anders), hoe je je valkuilen kunt verkleinen en je kracht kunt versterken.

Geen psychotherapie of ‘wroeten in het verleden’, wel inzicht in hoe je gevormd bent, hoe dat je functioneren beïnvloedt en wat je anders zou kunnen doen.

Werkwijze: gesprekken, met eventueel en waar passend een spel- of creatieve of werkvorm. Max. 10 sessies.

Tarief: € 130,- per uur (excl. btw).